Phát huy vai trò Hội Khuyến học các cấp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Cập nhật ngày: 28/09/2023 17:21:59

ĐTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác khuyến học của Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tỉnh Đồng Tháp do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố vào chiều ngày 28/9.

Cùng dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thường trực huyện ủy, thành ủy; các Tổ NDTQ, Hội quán tiêu biểu.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã thực hiện lồng ghép công tác khuyến học vào hoạt động của Tổ NDTQ. Qua đó, Ban Quản lý Tổ NDTQ tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài; phát động phong trào tự học tại nhà, vận động các hộ gia đình thực hiện tự học tập thường xuyên. Ngoài ra, các Tổ NDTQ vận động xây dựng quỹ khuyến học chăm lo cho học sinh, góp phần thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Qua 5 năm triển khai, có 98% Tổ NDTQ trên địa bàn tỉnh thực hiện lồng ghép công tác khuyến học, khuyến tài, qua đó vận động hơn 245 tỷ đồng hỗ trợ học bổng, quà cho trên 475 ngàn lượt và nhận đỡ đầu thường xuyên cho 870 lượt học sinh, sinh viên. Đến nay, toàn tỉnh có 370.290 hộ đạt Gia đình học tập (chiếm tỷ lệ 86,4%), 850 Dòng họ học tập (đạt 84,08%), 684 Cộng đồng học tập (đạt trên 97% ấp, khóm), 824 Đơn vị học tập (đạt 94,17% số đơn vị đăng ký)…


Các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học của Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu chia sẻ những mặt còn hạn chế trong việc lồng ghép công tác khuyến học vào hoạt động của Tổ NDTQ. Cụ thể là vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy chưa được phát huy; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chưa thường xuyên; sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp của các ngành cho công tác khuyến học, khuyến tài chưa chặt chẽ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết với các ngành thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện lồng ghép công tác khuyến học vào hoạt động của Hội quán, Tổ NDTQ; nhân rộng, biểu dương các mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa tinh thần thi đua học tập đến toàn dân. Đồng chí Phan Văn Thắng chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường phát động các phong trào xây dựng văn hóa đọc nhằm phát triển tri thức, rèn luyện nhân cách, năng lực tự học suốt đời trong lực lượng thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học của Tổ NDTQ, Hội quán trên địa bàn tỉnh.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn