Quan tâm tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp

Cập nhật ngày: 22/09/2022 15:42:50

ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 33 ngày 16/5/2022 về tổ chức Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong đó có nội dung về chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp

Theo đó, Đại hội CĐ các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và CĐ được tổ chức theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội CĐ các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội CĐ nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13 ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp và Đại hội XIII CĐ Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp và nghị quyết Đại hội CĐ các cấp. Đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành CĐ khóa mới là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ trực thuộc tham mưu cấp ủy và CĐ cấp trên trong việc tổ chức, chỉ đạo Đại hội đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đại hội CĐ các cấp được tiến hành trong năm 2023, trong đó Đại hội CĐ cấp cơ sở hoàn hành chậm nhất trong tháng 5/2023. Thời gian Đại hội không quá 1 ngày. Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 7/2023. Thời gian Đại hội không quá 1,5 ngày. Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XI trong tháng 10/2023. Về tổ chức Đại hội điểm, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở chọn 1 đến 2 Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo từng loại hình để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Chỉ định 1 CĐCS (ưu tiên chọn CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước) để chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội toàn thể đoàn viên và bầu cử trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

LĐLĐ tỉnh chọn CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp là Đại hội điểm và bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thời gian tổ chức trong tháng 3/2023, chọn LĐLĐ TP Sa Đéc tổ chức Đại hội điểm CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức trong tháng 6/2023. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XI CĐ Đồng Tháp, Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động với nhiều nội dung cụ thể. Đối với LĐLĐ tỉnh hoàn thành và bàn giao công trình “Thắp sáng tuyến đường tuần tra biên giới “ tại các huyện Tân Hồng và Hồng Ngự với tổng chiều dài 34,2km; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, phấn đấu ít nhất có 20.000 đoàn viên được hưởng lợi các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết các chương trình phúc lợi đoàn viên, người lao động; tổ chức bàn giao, sửa chữa ít nhất 30 căn nhà “Mái ấm CĐ”.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Thiết chế văn hóa” năm 2023 với chỉ tiêu phấn đấu xây dựng ít nhất 40 đơn vị thiết chế văn hóa cơ sở; vận động đăng ký, cập nhật đến ngày 30/9/2023 ít nhất 7.600 sáng kiến tham gia thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phối hợp với Báo Lao động tổ chức cuộc thi viết “Sen Hồng Đồng Tháp”; tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; họp mặt gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu. Đặc biệt, phấn đấu có 86.000 đoàn viên CĐ, thành lập 12 CĐCS; phấn đấu có từ 75% trở lên đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ đủ điều kiện được ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, đồng chí Trần Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh các cấp CĐ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, tạo điều kiện tổ chức Đại hội CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. LĐLĐ tỉnh đang triển khai hướng dẫn về công tác nhân sự, Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội CĐ; xây dựng báo cáo, danh mục hồ sơ, văn bản chủ yếu lưu hành, duyệt Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc; kế hoạch tổ chức Đại hội, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội XI CĐ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh, thời gian qua, hoạt động CĐ Đồng Tháp có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhất là kết nạp hơn 9.000 đoàn viên, đây là việc làm lớn. Đặc biệt về Đại hội CĐ các cấp, đến giờ này, Đồng Tháp đã cơ bản thực hiện các bước để chuẩn bị tổ chức Đại hội. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị CĐ tỉnh quan tâm tổ chức Đại hội đảm bảo tiến độ theo thời quan quy định.

TÚ UYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn