Kỷ niệm cách mạng Tháng Tám năm 1945

Sức mạnh Nhân dân

Cập nhật ngày: 19/08/2022 15:56:35

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220819040711mobifone_audio_1660899994508.mp3

 

ĐTO - Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giúp ta nhiều bài học quý giá. Ở bài viết này xin chỉ nói một trong những bài học lớn đó là sức mạnh của Nhân dân.


t tinh của hàng vạn quần chúng nhân dân tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, sáng 19-8-1945, do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Nguồn Tư liệu TTXVN

Chúng ta biết khi lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành lấy chánh quyền, tương quan lực lượng võ trang giữa ta và Nhật, Pháp còn rất chênh lệch. Trang bị võ khí của ta chủ yếu chỉ có tầm vông vạt nhọn, dao găm, giáo mác. Số lượng đảng viên Cộng sản cả nước khoảng 5.000 người, đã lãnh đạo 25 triệu đồng bào đồng tình, đồng loạt đứng lên trong ngày 19/8/1945 giành lấy chánh quyền ở Hà Nội, 23/8 ở Huế, 25/8 ở Cao Lãnh, Sa Đéc và các nơi còn lại.

Thời kỳ đó, Nhật, Pháp thống trị đất nước ta, chúng đàn áp, bóc lột tận xương tủy dân ta, dẫn đến nạn đói và chết đói hàng hai triệu người ở Bắc kỳ và Bắc Trung kỳ. Đảng ta phải hoạt động bí mật, bị địch lùng sục, bắt bớ, tra tấn, giam cầm. Có nghĩa Đảng ta không được công khai tuyên truyền vận động Nhân dân. Bằng phương pháp một tuyên truyền, phổ biến mười, mười cho trăm, trăm cho ngàn, ngàn cho vạn... và Đảng ta đã huy động được sức mạnh toàn dân đồng tình, đồng loạt đứng lên.

Nhớ khi giành chánh quyền ở tỉnh lỵ Sa Đéc, cô Sáu Ngài đơn thân đi thẳng vào giữa hai hàng lính súng đã giương lưỡi lê, vào dinh Tỉnh trưởng buộc giao chánh quyền nhưng Tỉnh trưởng Bửu, Phó Tỉnh trưởng Kiệt và tên cò Thể hung hăng không chịu giao. Cô Sáu chỉ cho chúng thấy hàng ngàn đồng bào đứng vây chặt ngoài rào đang hăm hở chờ lịnh. Đúng là chúng không dám bắt cô Sáu và tuân theo lệnh của cô, còn là vì chúng nhìn thấy cả ngàn người vây bên ngoài. Sức mạnh của hàng vạn đồng bào trong tim đang sôi trào máu nóng, đã dập tắt mọi sự ngoan cố, ý đồ kháng cự của chúng.

Ai đã từng được sống trong những ngày sục sôi cách mạng và giành lấy chánh quyền từ ấp, làng đến quận, tỉnh... một cách nhanh chóng, thay đổi hẳn vị trí từ con người nô lệ, bị cai trị hà khắc, đã trở thành người dân tự do, trong một nước độc lập, mới cảm thấy sung sướng, hạnh phúc đến tột cùng và mới thấy sức mạnh của Nhân dân như bão tố, sóng cao, quật đổ mọi kẻ thù hung ác.

Ngày nay, Đảng ta đã nắm quyền lãnh đạo, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, Nhân dân ta được tự do, chăm lo làm ăn nâng cao đời sống của mình, được gia nhập các đoàn thể trong mặt trận Tổ quốc, được tham gia các buổi họp bàn việc làm giàu, đóng góp ý kiến của mình cho cán bộ, đảng viên ở ấp, khóm, xã, phường, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết, luật pháp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội... từ Trung ương đến địa phương.

Nhưng nắm được chánh quyền, lại có những bài học mới. Những chủ trương, chánh sách gì từ cấp trên ban xuống, nếu đúng với nguyện vọng Nhân dân đều được người dân đồng tình, hưởng ứng. Ví dụ như chủ trương xây dựng nông thôn mới, cất trường học kiên cố, trạm y tế, xây dựng cầu, đường nông thôn... tức những chủ trương đó phù hợp, đáp ứng nhu cầu thiết thực đến đời sống của Nhân dân, đều được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia cống hiến cả đất đai, tiền bạc, công sức của mình, vì thấy đó là quyền lợi và thụ hưởng của mình. Ngược lại, chủ trương nào áp đặt theo ý chí của lãnh đạo, không xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân thì bị dân phản đối. Khi có quyền, người cầm quyền dễ xa dân, hoặc thấy mình ngoài dân, ở trên dân, không sát dân, thích ra lịnh với dân hơn học dân, nghe dân, tin dân. Đừng trách “dân cứng đầu, nói không nghe”, mà nên làm người học trò nhỏ của dân, biết nghe dân nói và lắng lọc những ý hay từ dân. Bài học này của Bác Hồ từng dạy chúng ta. Đừng trách họp dân bây giờ khó quá, dân ít đi dự, mà nên xem lại những nội dung định họp có xuất phát, có đáp ứng tâm tư nguyện vọng người dân hay không. Cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua là biểu hiện sinh động sức mạnh, sáng tạo những cách làm của Nhân dân.

Bài học từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn thiết thực trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước hiện nay và cả mai sau.

Nguyễn Đắc Hiền

Gửi bình luận của bạn