Thi đua thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 30/09/2023 05:28:22

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230930052913DT2-8.mp3

 

ĐTO - Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động, thực hiện phong trào thi đua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đất Sen hồng trong thời gian qua.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) tìm hiểu quy trình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự (TP Hồng Ngự)

Tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội” có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chẳng hạn, sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, tiêu thụ nông sản được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực nông - lâm – thủy sản bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 3,25%/năm. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến được nhân rộng như thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP (huyện Cao Lãnh), sản xuất lúa giống theo quy trình “1 phải 5 giảm” tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông (huyện Tháp Mười)... Triển khai và vận hành 7 phần mềm quản lý, số hóa hồ sơ và cơ sở dữ liệu; có 10% nông dân biết ứng dụng công nghệ IoT vào quy trình sản xuất, khai thác thông qua mạng, mua bán trực tuyến. Liên kết tiêu thụ tiếp tục được phát huy và đạt 93.300ha diện tích cây ăn trái theo tiêu chuẩn an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc hướng đến phục vụ thị trường xuất khẩu tăng 1,9 lần so với năm 2020.

Các ngành hàng chủ lực của tỉnh tiếp tục phát triển, trong đó ngành hàng lúa gạo phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, giá trị sản xuất ngành hàng lúa gạo năm 2023 ước đạt 16.029 tỷ đồng, bình quân 3 năm tăng trưởng 0,6%/năm. Ngành hàng sen tiếp tục tăng 38,4% so với năm 2020, quy mô đến năm 2023 ước đạt hơn 1.730ha. Ngành hàng hoa kiểng tiếp tục phát triển theo hướng tăng diện tích sản xuất, đa dạng chủng loại, số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đến cuối năm 2023 ước đạt trên 3.000ha, tăng 1,46 lần so với năm 2020 và giá trị sản xuất ngành hàng hoa kiểng năm 2023 ước đạt gần 5.500 tỷ đồng... Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khang trang, tính đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh đạt 94,8% xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 - 2025), trong đó có 16,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (18 xã). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2023 ước đạt 53 triệu đồng (tăng 1,13 lần so với năm 2020).

Công nghiệp tiếp tục phát triển và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, nổi bật năng lực sản xuất của ngành chế biến tiếp tục gia tăng, các dự án mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2023 ước đạt 11.707 tỷ đồng, bình quân 3 năm tăng trưởng 4,07%. Một số ngành công nghiệp như: lau bóng gạo xuất khẩu, chế biến thủy sản, da giày, dược phẩm, năng lượng tái tạo đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị lớn, sản xuất sạch hơn.

Môi trường đầu tư kinh doanh duy trì thông thoáng, bình đẳng, chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp” tiếp tục được khẳng định qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), với thành tích 15 năm liên tiếp trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Kết quả trong 3 năm (2021 - 2023), tỉnh thu hút được 75 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án FDI. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả được tổ chức đa dạng thiết thực, hoàn thành việc xây dựng phương án thiết kế Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp và chuẩn bị vận hành Không gian làm việc chung Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp; hỗ trợ 3 doanh nghiệp vay vốn khởi nghiệp với tổng vốn là 2,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh có 1.578 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 52,6% kế hoạch đề ra), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên hơn 5.100 doanh nghiệp. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 ước chiếm gần 29,5% và giải quyết việc làm cho hơn 111.100 lao động.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt được, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ và giải pháp mới thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu được dự báo là khó đạt. Theo đó, tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; phát triển hạ tầng giao thông tạo nền tảng kết nối các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn với phát triển đô thị; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Đồng thời gắn các giải pháp chủ yếu như khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục những “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn