Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ và đảng bộ bộ phận

Cập nhật ngày: 28/03/2023 13:37:45

ĐTO - Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc xây dựng những chủ đề trong sinh hoạt chuyên đề ngay từ đầu năm. Các chủ đề phục vụ sinh hoạt chuyên đề căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ, yêu cầu của cấp ủy cấp trên nhưng phải thiết thực, cụ thể và sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy.


Các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đổi mới sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp gắn với biểu diễn nghệ thuật (
Ảnh: CTV)

Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 9 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc với gần 160 đảng viên. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chuyên đề trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, việc đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gắn với tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Tỉnh ủy khóa XI.

Theo đó, Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp gắn với biểu diễn nghệ thuật. Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên đề đều có lời dẫn, báo cáo viên và biểu diễn nghệ thuật thu hút được sự quan tâm của đội ngũ đảng viên, quần chúng của ngành và cán bộ, công chức văn hóa - xã hội cấp cơ sở. Các ý kiến thảo luận đều tập trung vào chủ đề, có tính thực tiễn cao. Qua đó, có thể khẳng định việc sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã góp phần quan trọng giúp đảng viên, quần chúng trong đơn vị yên tâm công tác, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cuộc họp, chú ý rèn luyện bản thân trong giao tiếp, tôn trọng đồng chí đồng nghiệp, cởi mở thẳng thắn trong trao đổi, phê bình và tự phê bình tạo môi trường dân chủ, phát huy năng lực của cá nhân.

Thông qua việc đổi mới nội dung và phương pháp trong sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc tham mưu, cụ thể hóa các Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở. Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện 3 chuyên đề thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đại diện một số Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại khóm, ấp trong tỉnh tham dự. Riêng chặp cải lương “Nghĩa gia đình, tình làng xóm” đã được Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật biểu diễn phục vụ sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2022 tại các huyện, thành phố thu hút khoảng 5.300 lượt người dự xem.

Việc đổi mới sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã cung cấp thêm thông tin, kiến thức và góc nhìn trực quan, sinh động, cũng như sát với thực tiễn hơn, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để giúp chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra cũng như khắc phục sự đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ phận và nghiên cứu cách thức đổi mới hơn, thu hút và tạo tính chủ động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phải cụ thể, gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời điều chỉnh thời gian tổ chức sinh hoạt nhằm tạo điều kiện cho tất cả đảng viên, quần chúng đều được tham gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (video, hình ảnh tư liệu, biểu diễn nghệ thuật, thu hình đăng youtube...) để đảng viên, quần chúng dự, xem, nghe và thuyết trình. Đặt hàng nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các lĩnh vực liên quan đến từng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị có mô hình mới, cách làm hay trong sinh hoạt chuyên đề.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn