Tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Cập nhật ngày: 11/04/2024 16:06:38

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240411040745dt3-2.mp3

 

ĐTO - Chương trình phối hợp giữa UBND huyện Hồng Ngự với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn năm 2023 (viết tắt là Chương trình) được triển khai chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện. Cụ thể hóa Chương trình, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng tâm của huyện phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, đơn vị, địa phương, mang lại nhiều kết quả tích cực.


Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự phối hợp với ngành chức năng huyện triển khai Dự án giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ xã Long Khánh B

Điển hình như: UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo Phòng Lao động Thương - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân đăng ký tham gia Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả, năm 2023 toàn huyện Hồng Ngự có 147 lao động (đạt 113% chỉ tiêu tỉnh giao) đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và đề ra các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo từng nhóm đối tượng. Vì thế, trong năm 2023, huyện Hồng Ngự có 279 hộ thoát nghèo (đạt 126,67% kế hoạch đề ra); chi hỗ trợ và tặng quà cho người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7)... với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Hội Nông dân huyện vận động 100% nông dân thực hiện cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch trong sản xuất lúa; thực hiện tốt chủ trương xả lũ cải tạo đất ruộng, giúp tăng năng suất lúa, giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo tình hình sâu bệnh trong trồng trọt và quản lý dịch tễ trong chăn nuôi. Cùng với đó, hội viên, nông dân đẩy mạnh áp dụng công nghệ 3 tự động “1 chạm - 5 biết” kết hợp với sử dụng phân bón thông minh, bẫy đèn thông minh; phun thuốc bằng máy bay không người lái; vận động hội viên tham gia sản phẩm OCOP, kết quả có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đồng thời, hội viên, nông dân tích cực tham gia liên kết sản xuất gắn với bao tiêu nông sản được 3.000ha; khuyến khích sản xuất lúa phân hữu cơ với 10 hội viên tham gia trên tổng diện tích 9,45ha.

UBND các xã, thị trấn phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp tiếp tục cụ thể hóa Chương trình bằng kế hoạch phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành có liên quan. Từ đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp với chính quyền để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, nhất là tập trung vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch trọng tâm của huyện tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nông dân thông qua các mô hình, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản, nhằm tư vấn về kiến thức nông nghiệp, quy trình sản xuất an toàn, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất... góp phần tăng lợi nhuận cho người dân trên cùng một diện tích sản xuất.

Theo UBND huyện Hồng Ngự, để công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong thời gian tới, huyện Hồng Ngự tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 với nhóm nhiệm vụ, giải pháp được tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm đến nay. Chẳng hạn: tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới.

Năm 2023, nhờ sự nỗ lực quyết tâm và đồng thuận cao của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Ngự thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thực hiện đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao; thu ngân sách nhà nước đạt 246 tỷ đồng (vượt 180%) chỉ tiêu tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Đến cuối năm 2023, huyện Hồng Ngự có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã Thường Phước 1 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

DŨNG CHINH

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn