Tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo an toàn

Cập nhật ngày: 15/05/2020 10:03:09

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ. Việc tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 188 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 415 của Sở Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ đại hội đảng các cấp. Các chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội cũng hạn chế tối đa khách mời, chỉ mời một số đồng chí có trách nhiệm dự và chỉ đạo đại hội, tiết giảm những hoạt động văn nghệ và chào mừng đại hội. Đồng thời phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong toàn chi bộ, đảng bộ. Đặc biệt, chương trình hành động của đại hội chi bộ, đảng bộ là những giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nghị quyết đại hội. Đại hội thảo luận chương trình hành động đồng thời với thảo luận báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết, nhưng không biểu quyết chương trình hành động, mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn