Xác định tiêu chuẩn khen thưởng các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 14/06/2024 14:17:25

ĐTO - Để kịp thời ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ký ban hành hướng dẫn xét khen thưởng tập thể, cá nhân các cơ quan báo chí và truyền thông trong, ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.


Phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh phỏng vấn đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I (vào ngày 8/12/2023)

Theo đó, đối tượng xét khen thưởng đối với tập thể là cơ quan báo chí và truyền thông trong tỉnh (viết tắt là cơ quan báo chí trong tỉnh); cơ quan báo chí ngoài tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh (viết tắt là cơ quan báo chí ngoài tỉnh). Đối với cá nhân là nhà báo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh; cá nhân thực hiện tuyên truyền, quảng bá các sự kiện của tỉnh qua mạng xã hội.

Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (khen thưởng hằng năm và đột xuất).

Tiêu chuẩn chung để xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân phải chấp hành nghiêm tôn chỉ, mục đích, chủ trương, nghị quyết của Đảng; Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Tích cực tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp. Thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực.

Về tiêu chuẩn cụ thể xét khen thưởng hằng năm đối với cơ quan báo chí ngoài tỉnh phải có nhiều tin, bài thông tin, tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp và được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông của cơ quan báo chí. Có nhiều tin, bài chuyên sâu, tạo hiệu ứng tốt về tỉnh Đồng Tháp. Có tin, bài (hoặc video) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật (khi xảy ra vấn đề phức tạp, nhạy cảm), góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Có tin, bài được thực hiện theo hình thức mới: tin, ảnh; tin, bài, video; tin đồ họa (Infographic, Podcast, Mega Story…). Có tin, bài viết về tỉnh Đồng Tháp đạt giải cấp khu vực và Quốc gia (Giải I, II, III). Riêng các cơ quan báo chí có hợp tác truyền thông với tỉnh đạt tổng số lượng tin, bài vượt 30% so với đặt hàng và có nhiều tin, bài chất lượng.

Đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh phải xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hằng năm (thể hiện số tin, bài, chương trình dự kiến triển khai thực hiện trong năm) và triển khai thực hiện đảm bảo đúng Kế hoạch đề ra. Thực hiện theo tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn hàng năm đối với cơ quan báo chí ngoài tỉnh.

Đối với cá nhân của cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh là nhà báo, phóng viên, biên tập viên có thẻ nhà báo (trừ những cá nhân của cơ quan truyền thông); là tác giả nhiều tin, bài chất lượng thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tỉnh Đồng Tháp; có bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch (khi xảy ra vấn đề phức tạp, nhạy cảm), góp phần định hướng tình hình dư luận xã hội và an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; có bài viết hoặc tác phẩm truyền thông về tỉnh Đồng Tháp đạt giải khu vực, Quốc gia (I, II, III) được ưu tiên xem xét; là tác giả có tin, bài viết theo hình thức mới: tin ảnh, tin, bài có thể hiện thêm video clip, tin đồ họa (Infographic, Podcast, Mega Story…).

Về tiêu chuẩn khen thưởng đột xuất các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh có nhiều tin, bài về sự kiện nổi bật của tỉnh: ít nhất 20 tin, bài đối với báo in, báo online; 10 bản tin, phóng sự… đối với phát thanh và truyền hình. Đối với cá nhân: ít nhất 10 tin, bài đối với báo in, báo online; 5 bản tin, phóng sự… đối với phát thanh và truyền hình; tham gia tác nghiệp trực tiếp và xuyên suốt tại các sự kiện của tỉnh. Đối với cá nhân có trang mạng xã hội có từ 2 thông tin trở lên (video, livestream trực tiếp, bài viết…) truyền thông, quảng bá tích cực về sự kiện của tỉnh trên các nền tảng mạng xã hội, đạt tối thiểu 10.000 lượt tương tác trở lên.

Đối với khen thưởng hằng năm, tối đa 30% tập thể và 30% cá nhân các cơ quan báo chí ngoài tỉnh; tối đa 50% tập thể trong tổng số cơ quan báo chí trong tỉnh, 30% cá nhân làm công tác truyền thông, phóng viên, nhà báo, biên tập viên của đơn vị.

Đối với khen thưởng đột xuất, tối đa 5 tập thể và 10 cá nhân các cơ quan báo chí ngoài tỉnh; tối đa 2 tập thể và 5 cá nhân các cơ quan báo chí trong tỉnh. Tùy lượt tương tác và sự lan tỏa thông tin tích cực để xét cá nhân làm công tác truyền thông qua mạng xã hội.

Định kỳ hằng năm, các cơ quan báo chí và truyền thông trong, ngoài tỉnh có văn bản đề nghị, danh sách bình chọn, kèm theo biên bản họp xét và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp ngày 25/11 hằng năm (có số liệu tin, bài, links đăng tải, tóm tắt các bài có tính chuyên sâu, bài hay về tỉnh Đồng Tháp) để tổng hợp, thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đối với khen thưởng đột xuất, thực hiện theo quy trình và quy định của Ban Tổ chức sự kiện hoặc các đơn vị thẩm quyền xét khen thưởng (nếu có).

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xét đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Quan tâm xét khen thưởng các tập thể, cá nhân của cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh nhằm kịp thời động viên, khuyến khích người làm báo và công tác truyền thông có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Phú Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn