Thành lập trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 03/06/2022 17:40:54

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. 


Lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm đặt tại Tòa nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp (Số 10, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, TP Cao Lãnh).

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu yêu cầu Giám đốc Sở TT&TT có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, người đứng đầu Sở TT&TT cần thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh giao bổ sung số lượng người làm việc cho Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp theo Đề án đã được phê duyệt.

Cùng với việc ban hành quyết định thành lập, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

MỸ LÝ

Gửi bình luận của bạn