• Ngày 20/1, ghi nhận thêm 16.715 ca mắc Covid-19
 • Tính từ 16 giờ ngày 19/01 đến 16 giờ ngày 20/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.796 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 19/1, ghi nhận thêm 15.959 ca mắc Covid-19
 • 19/01/2022
 • Tối 19/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 18/01 đến 16 giờ ngày 19/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước (giảm 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.460 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 18/1, ghi nhận thêm 16.838 ca mắc Covid-19
 • 18/01/2022
 • Tối 18/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 17/01 đến 16 giờ ngày 18/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới, trong đó 75 ca nhập cảnh và 16.763 ca ghi nhận trong nước (tăng 438 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 12.151 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 17/1, ghi nhận thêm 16.378 ca mắc Covid-19
 • 17/01/2022
 • Tối 17/1, Bộ Y tế thông báo tính từ 16 giờ ngày 16/01 đến 16 giờ ngày 17/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 53 ca nhập cảnh và 16.325 ca ghi nhận trong nước (tăng 682 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 11.178 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 16/1, ghi nhận thêm 15.684 ca mắc Covid-19
 • 16/01/2022
 • Tối 16/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 15/01 đến 16 giờ ngày 16/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới, trong đó 41 ca nhập cảnh và 15.643 ca ghi nhận trong nước (giảm 662 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.196 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 15/1, ghi nhận thêm 16.378 ca mắc Covid-19
 • 15/01/2022
 • Tối 15/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 14/01 đến 16 giờ ngày 15/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước (tăng 279 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 12.695 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 14/1, ghi nhận thêm 16.725 ca mắc Covid-19
 • 14/01/2022
 • Tối 14/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 12/01 đến 16 giờ ngày 13/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước (tăng 634 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.822 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 13/1, ghi nhận thêm 16.725 ca mắc Covid-19
 • 13/01/2022
 • ĐTO - Tối 13/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 12/01 đến 16 giờ ngày 13/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước (tăng 634 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.822 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: