• Ngày 5/1, ghi nhận thêm 17.017 ca mắc Covid-19
 • Tối 5/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 04/01 đến 16 giờ ngày 05/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 12.299 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 4/1, ghi nhận thêm 14.861 ca mắc Covid-19
 • 04/01/2022
 • Tối 4/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 03/01 đến 16 giờ ngày 04/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới, trong đó 32 ca nhập cảnh và 14.829 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.087 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.864 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 3/1, ghi nhận thêm 15.936 ca mắc Covid-19
 • 03/01/2022
 • Tính từ 16 giờ ngày 2/1 đến 16 giờ ngày 3/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.017 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 2/1, ghi nhận thêm 16.948 ca mắc Covid-19
 • 02/01/2022
 • Tối 2/1, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 1/1 đến 16 giờ ngày 2/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.948 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 1/1, ghi nhận thêm 14.835 ca mắc Covid-19
 • 01/01/2022
 • Tính từ 16 giờ ngày 31/12/2021 đến 16 giờ ngày 01/01/2022, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.835 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 14.822 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.654 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 9.628 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 31/12, ghi nhận thêm 16.515 ca mắc Covid-19
 • 31/12/2021
 • Tối 31/12, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 30/12 đến 16 giờ ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 30/12, ghi nhận thêm 17.000 ca mắc Covid-19
 • 30/12/2021
 • Tối 30/12, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 29/12 đến 16 giờ ngày 30/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.107 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.404 ca trong cộng đồng).
 • Quy định mới của Bộ Y tế về cách xác định F1, F0
 • 30/12/2021
 • Ngày 29/12, Bộ Y tế có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc thay đổi những điều kiện cụ thể để xác định một người là F1 hay F0 dựa trên lịch sử tiếp xúc và kết quả xét nghiệm.
 • Ngày 29/12, ghi nhận thêm 13.889 ca mắc Covid-19
 • 29/12/2021
 • Tối 29/12, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16 giờ ngày 28/12 đến 16 giờ ngày 29/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước (giảm 548 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.853 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: