• Ngày 6/6, ghi nhận thêm 806 ca mắc Covid-19
 • Chiều 6/6, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 5/6 đến 16h ngày 6/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 806 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 802 ca ghi nhận trong nước (tăng 117 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 616 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 5/6, ghi nhận thêm 685 ca mắc Covid-19
 • 05/06/2022
 • Chiều 5/6, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 04/6 đến 16h ngày 05/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 685 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 196 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 505 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 4/6, ghi nhận thêm 881 ca mắc Covid-19
 • 04/06/2022
 • Chiều 4/6, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 3/6 đến 16h ngày 4/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 881 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 158 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 755 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 3/6, ghi nhận thêm 1.039 ca mắc Covid-19
 • 03/06/2022
 • Chiều 3/6, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 2/6 đến 16h ngày 3/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.039 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 49 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 770 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 2/6, ghi nhận thêm 1.088 ca mắc Covid-19
 • 02/06/2022
 • Chiều 2/6, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 1/6 đến 16h ngày 2/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.088 ca nhiễm mới đều ở trong nước (tăng 41 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 910 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 1/6, ghi nhận thêm 1.047 ca mắc Covid-19
 • 01/06/2022
 • Chiều 1/6, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 31/5 đến 16h ngày 01/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.047 ca nhiễm mới đều ở trong nước (tăng 37 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 871 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 31/5, ghi nhận thêm 1.010 ca mắc Covid-19
 • 31/05/2022
 • Chiều 31/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 30/5 đến 16h ngày 31/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.010 ca nhiễm mới đều ở trong nước (giảm 108 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 696 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 30/5, ghi nhận thêm 1.118 ca mắc Covid-19
 • 30/05/2022
 • Chiều 30/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 29/5 đến 16h ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 999 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 29/5, ghi nhận thêm 890 ca mắc Covid-19
 • 29/05/2022
 • Chiều 29/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 224 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 617 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: