• Ngày 26/2, ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 26/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 10 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 1 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.760 ca.
 • Ngày 25/2, ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19
 • 25/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 10 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 4 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.759 ca.
 • Ngày 24/2, ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19
 • 24/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 24/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 11 ca mắc Covid-19; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; có 15 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.755 ca.
 • Ngày 23/2, ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19
 • 23/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 12 ca mắc mới Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 5 ca công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.740 ca.
 • Ngày 22/2, ghi nhận thêm 24 ca mắc Covid-19
 • 22/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 24 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 7 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.735 ca.
 • Ngày 21/2, ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19
 • 21/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 9 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 6 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.728 ca.
 • Ngày 20/2, ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19
 • 20/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 15 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.614.722 ca.
 • Ngày 19/2, ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19
 • 19/02/2023
 • Bản tin tình hình dịch Covid-19 ngày 19/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 4 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 1 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.722 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: