• Ngày 12/4, ghi nhận thêm 22.804 ca mắc Covid-19
 • Tối 12/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 11/4 đến 16h ngày 12/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 22.804 ca nhiễm mới, trong đó tất cả đều là ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 17.375 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 11/4, ghi nhận thêm 23.184 ca mắc Covid-19
 • 11/04/2022
 • Tối 11/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 10/4 đến 16h ngày 11/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 23.184 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.181 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.126 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 16.483 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 10/4, ghi nhận thêm 28.307 ca mắc Covid-19
 • 10/04/2022
 • Tối 10/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 09/4 đến 16h ngày 10/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 28.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.831 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 20.635 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 9/4, ghi nhận thêm 34.140 ca mắc Covid-19
 • 09/04/2022
 • Chiều 9/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 08/4 đến 16h ngày 09/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.195 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.715 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 8/4, ghi nhận thêm 39.334 ca mắc Covid-19
 • 08/04/2022
 • Chiều 8/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 07/4 đến 16h ngày 08/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 39.334 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 39.333 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.551 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 27.889 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 7/4, ghi nhận thêm 45.886 ca mắc Covid-19
 • 07/04/2022
 • Tối 7/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 6/4 đến 16h ngày 7/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 45.884 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.240 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 33.715 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 6/4, ghi nhận thêm 49.124 ca mắc Covid-19
 • 06/04/2022
 • Tối 6/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 05/4 đến 16h ngày 06/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 49.124 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (giảm 5.871 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 35.177 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 5/4, ghi nhận thêm 54.995 ca mắc Covid-19
 • 05/04/2022
 • Chiều 5/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 04/4 đến 16h ngày 05/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 54.995 ca nhiễm ghi nhận trong nước (tăng 6.280 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 38.040 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 4/4, ghi nhận thêm 48.717 ca mắc Covid-19
 • 04/04/2022
 • Tối 4/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 03/4 đến 16h ngày 04/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.015 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 34.690 ca trong cộng đồng).
 • Dự kiến từ 15/4, Bộ Y tế cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
 • 04/04/2022
 • Theo Bộ Y tế, đến nay, công tác chuẩn bị triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine” cơ bản đã hoàn thành. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 từ ngày 15/4 tới đây.
Xem tin đã đăng theo ngày: