Các đơn vị trường, giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm trong hè

Cập nhật ngày: 30/07/2022 06:00:52

Tạo điều kiện cho các em học sinh (HS) có thời gian vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động hè, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc và yêu cầu các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai các văn bản hướng dẫn các quy định, việc quản lý đối với hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS, HS.


Học sinh Trường THCS Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự tham gia hoạt động ngoại khóa diệt lăng quăng trong dịp hè

Theo đó, các đơn vị trực thuộc và Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin và phản ánh việc DTHT trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với những cán bộ, giáo viên, cá nhân vi phạm quy định về DTHT. Các đơn vị trực thuộc, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố công khai địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị, của Sở GD&ĐT lên website và bảng thông tin của đơn vị để mọi người dân được biết. Đối với các cơ sở giáo dục có lớp Tiểu học, tuyệt đối không để giáo viên cấp Tiểu học tổ chức DTHT dưới bất kỳ hình thức nào (trừ các trường hợp như bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống).

Đối với các trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên sau thời gian kết thúc năm học, không tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường; không để giáo viên tổ chức hoặc tham gia DTHT ngoài nhà trường cho đến ngày bắt đầu năm học 2022 – 2023 (trừ việc tổ chức bồi dưỡng HS giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, quốc tế).

Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT khi phát hiện giáo viên thuộc các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên quản lý vi phạm DTHT, cần phối hợp với chính quyền địa phương chấn chỉnh kịp thời và báo cáo ngay về Sở GD&ĐT. Bên cạnh đó, phối hợp, tham mưu với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư nơi HS, học viên cư trú, tổ chức các hoạt động hè, ngoại khóa cho HS, học viên.

Sở GD&ĐT công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến DTHT qua số điện thoại: 02773.852.507, email: gddtvoind@gmail.com hoặc tiếp nhận tin nhắn qua điện thoại 0901071717. Các hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc DTHT trong hè được triển khai, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, nhằm tăng cường công tác quản lý đối với đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trong việc đảm bảo quyền lợi của HS, ngăn chặn việc dạy trước nội dung chương trình, gây tốn kém cho cha mẹ HS, HS.

H.AN

Gửi bình luận của bạn