Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Cập nhật ngày: 13/05/2022 15:37:16

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp (viết tắt Ban Chỉ đạo tỉnh) gồm 43 thành viên. Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng Ban Chỉ đạo.


Trường THPT Cao Lãnh 1 (huyện Cao Lãnh) được chọn làm Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trong nhiều năm qua

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy của Sở Giáo dục- Đào tạo giúp việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15 ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05 ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi. Báo cáo Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức kỳ thi…

Dũng Chinh   

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn