Tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Cập nhật ngày: 22/04/2022 19:09:17

ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Cung cấp thông tin đầu mối phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/4/2022.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn