Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 27/02/2024 05:59:54

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240227060047dt2-2.mp3

 

ĐTO - Trước dự báo tình hình thời tiết khô hạn, ngay từ đầu năm, các huyện: Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn để bảo vệ cây trồng, nhất là vụ lúa đông xuân đang chuẩn bị thu hoạch và đầu vụ sản xuất vụ hè thu...


Huyện Lai Vung triển khai giải pháp nạo vét nhiều tuyến kênh, mương tạo nguồn đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%; từ tháng 3 đến tháng 5/2024 tiếp tục duy trì với xác suất khoảng từ 60 - 85% và cường độ giảm dần. Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino, tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ xảy ra cục bộ trong thời gian mùa khô trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng từ mùa khô năm 2024 - 2025.

Theo UBND huyện Lai Vung, thời gian qua, trong vụ hè thu, địa phương cần đảm bảo đủ nước tưới cho 7.500ha lúa; hơn 1.500ha hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và nhu cầu dùng nước sinh hoạt của người dân. Vì vậy, để chủ động phòng, chống thiếu nước và khô hạn, nhất là trong giai đoạn cuối vụ đông xuân 2023 - 2024, địa phương sớm triển khai thi công các danh mục công trình do tỉnh quản lý, đầu tư năm 2024 trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công trình kênh trục, kênh tạo nguồn, cống hở nhằm kịp thời phục vụ chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô. Huy động mọi nguồn lực để nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng của các xã, thị trấn nhằm khai thông nguồn nước các kênh bị bồi lắng, tạo dòng chảy thông thoáng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Cùng với đó, các ngành hữu quan huyện cũng theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu mực nước trong mùa khô, rà soát kiểm tra các công trình kênh mương, cống đập. Bố trí chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp; chủ động sử dụng giống ngắn ngày, giống chịu hạn phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương...

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: “Huyện chủ động các biện pháp khai thông nguồn nước các kênh thủy lợi tạo nguồn, thủy lợi nội đồng, cống đập tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực trong việc cải tạo đất, môi trường nước đáp ứng yêu cầu sản xuất. Tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, theo hướng bố trí màu luân canh vụ xuân hè, để hạn chế sử dụng nước nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, nhất là những vùng gò sản xuất lúa kém hiệu quả. Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước. Chủ động tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng luân canh 2 lúa, 1 màu...”.


Nông dân huyện Châu Thành chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để thích ứng với tình hình thời tiết

Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Trong vụ hè thu, huyện Lấp Vò cần đảm bảo đủ lượng nước tưới cho khoảng 16.964ha diện tích đất sản xuất, trong đó diện tích xuống giống sản xuất lúa khoảng 10.400ha; diện tích sản xuất hoa màu (cây công nghiệp ngắn ngày) khoảng 1.900ha; diện tích cây ăn trái khoảng 4.294ha, diện tích hoa kiểng khoảng 399ha và đảm bảo nhu cầu sử dụng nguồn nước cung cấp phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Chính vì vậy, thời gian qua, huyện phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các danh mục công trình phát triển thuộc Dự án vùng màu trọng điểm tại xã: Mỹ An Hưng A và công trình xử lý xói lở khẩn cấp bờ sông Tiền địa bàn các xã Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B. Chuẩn bị các phương án di chuyển các trạm bơm điện, thiết bị máy móc bơm nước liên vùng; tổ chức triển khai nhanh các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét công trình thủy lợi được huyện bố trí nguồn vốn năm 2024 nhằm kịp thời phục vụ chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô.

Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất, huyện Lấp Vò còn huy động mọi nguồn lực để nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng do cấp huyện và xã quản lý. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu mực nước trong mùa khô, rà soát kiểm tra các công trình kênh mương, cống đập; triển khai thực hiện kế hoạch bố trí chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp...

Tại huyện Châu Thành, thời gian qua, địa phương đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán; các đơn vị và cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra các vùng bị hạn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt công tác phòng, chống hạn. Nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo tình hình nguồn nước, chú trọng thực hiện dự báo sớm, dài hạn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và khuyến cáo lịch thời vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp...

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật, khoanh vùng diện tích cây trồng có khả năng bị hạn, không đủ nước. Xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, trong đó ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao; tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp chống hạn thích hợp, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất do hạn hán gây ra. Bố trí lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với từng vùng, từng địa phương...

Ngoài việc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước, huyện tập trung ứng phó với tình huống xâm nhập mặn. Trong đó, thực hiện đo độ mặn ở nhiều vị trí để kịp thời ứng phó khi phát hiện có độ mặn trong nước; thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu một cách hợp lý. Đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, “4 đúng” để tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả cây trồng và bảo vệ môi trường; duy tu, sửa chữa, nâng cấp, cứng hóa hệ thống bờ bao, hệ thống kênh mương tưới tiêu cho đồng ruộng; nạo vét sông, kênh rạch; tận dụng nguồn nước mưa...

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã, đơn vị, huy động mọi nguồn lực nhằm chủ động điều tiết, trữ nước thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế trên địa bàn huyện. Chủ động huy động mọi nguồn lực, nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn nước, lương thực phục vụ dân sinh...”.

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn