Huyện Tam Nông

Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Cập nhật ngày: 05/08/2022 05:32:57

ĐTO - Vừa qua, ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp dẫn đầu Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đến huyện Tam Nông kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kết luận số 250 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.


Đoàn công tác khảo sát hệ thống Trạm bơm tưới thông minh tại Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thọ, xã An Long

Theo báo cáo, huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM và xã Phú Cường đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Huyện đang tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí để 3 xã: Phú Hiệp, Phú Thành A và An Long đạt chuẩn NTM trong năm 2022. Toàn huyện có nhiều dự án, mô hình tái cơ cấu nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Đến nay, có 20 sản phẩm được tỉnh công nhận OCOP từ 3 - 4 sao và 35 hợp tác xã, 6 Hội quán; đưa 99/100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 4,9%, hộ cận nghèo chỉ còn 10,14%.

Ông Lê Thành Công ghi nhận và đánh giá cao BTV Huyện ủy đã chủ động triển khai thực hiện tốt Kết luận số 250 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, huyện Tam Nông tiếp tục phát huy kết quả tích cực; rà soát chặt chẽ, xác định cụ thể những lĩnh vực trọng tâm để tạo đột phá; tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng chất hợp tác trong liên kết sản xuất và các mô hình sản xuất hiệu quả; quan tâm lồng ghép 3 nội dung Kết luận số 250 gắn với phát triển du lịch; quyết tâm chuyển đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức thoát nghèo của người dân; kiện toàn các Ban chỉ đạo của huyện và rà soát hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề ra những giải pháp cụ thể, sát thực tế để đưa huyện Tam Nông đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025...

Trước đó, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã đến thăm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Thọ, xã An Long và Phú Tâm Hội quán, xã Phú Ninh.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn