Tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển

Cập nhật ngày: 26/05/2021 09:54:45

ĐTO - Chiều ngày 25/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cùng các sở, ngành liên quan đến thăm và làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh về kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Theo Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh có 220 HTX với gần 55.900 thành viên, vốn điều lệ gần 302 tỷ đồng, vốn hoạt động gần 1.085 tỷ đồng. Trong đó, có 208 HTX đang hoạt động, chiếm nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp với 179 HTX.

Hiện nay, hầu hết các HTX được tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật HTX năm 2012. Năng lực nội tại của HTX từng bước được nâng lên, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong tổ chức, quản lý và hoạt động. Nhiều HTX đổi mới phương thức quản lý, điều hành, định hướng hoạt động, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ mới, đẩy mạnh liên doanh, liên kết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, năng lực nội tại yếu, cơ sở vật chất còn thiếu, lạc hậu, ít vốn nên chưa tổ chức được nhiều dịch vụ, lợi ích kinh tế mang lại cho HTX và thành viên chưa nhiều...

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu này, Liên minh HTX đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thành lập HTX mới tại những nơi có điều kiện phát triển; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; đẩy mạnh liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị...

Khẳng định vai trò của kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm, đầu tư phù hợp. Đồng thời theo dõi, kịp thời tham mưu những nội dung có liên quan, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI là thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả.

Đối với những vướng mắc về cơ chế chính sách, các quy định chung, Phó Chủ tịch cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị để tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của HTX và Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp phát triển…

MN

Gửi bình luận của bạn