TP Hồng Ngự sẽ tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm và công trình trọng điểm

Cập nhật ngày: 18/01/2022 05:25:20

ĐTO - Xác định nhiệm vụ của năm 2021 là rất quan trọng và là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn 2021 – 2026, UBND TP Hồng Ngự đã chủ động triển khai sớm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư phát triển ngay từ đầu năm; quyết liệt chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo từng điều kiện cụ thể, đặc biệt thích ứng với tình hình dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, hạn chế thấp nhất tổn thất về kinh tế. Kết quả năm qua, thành phố có 10/12 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt, còn 2 chỉ tiêu không đạt do thời gian giãn cách xã hội kéo dài nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người; công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.


TP Hồng Ngự đã và đang tập trung nhiều nguồn lực phát triển đô thị

Năm nay, TP Hồng Ngự đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, duy trì thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, phát triển toàn diện các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đồng thời chú trọng nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC; hoàn thành công tác lập và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; hoàn thành công tác lập và phê duyệt 5 đồ án quy hoạch phân khu; hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới Tân Hội theo tiêu chí nâng cao. Các công trình trọng điểm của thành phố phấn đấu hoàn thành như: hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (cống Mười Xình – Mương Lớn); công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án kè An Lạc và dự án kè kênh Hồng ngự - Vĩnh Hưng; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Tất Thành – An Lộc và dự án đường Võ Nguyên Giáp – An Lộc; hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tái định cư phường An Lạc và dự án tái định cư phường An Lộc.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn; phát triển hạ tầng nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...

TN

Gửi bình luận của bạn