Phối hợp triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 05/04/2022 05:51:44

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220405055311dt2-9.mp3

 

ĐTO - Thực hiện Chương trình phối hợp số 500 ngày 13/12/2019 giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2024. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Tháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ký kế hoạch phối hợp về triển khai hoạt động phát triển KH&CN phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện bước đầu mang lại kết quả đáng ghi nhận.


Nhiều nhà vườn trồng xoài trên địa bàn xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh đăng ký sản xuất gắn truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản

Sau khi ký kế hoạch phối hợp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội (Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh) đã triển khai thực hiện các hoạt động KH&CN: hội nghị chuyên đề về phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tích cực ứng dụng các tiến bộ KH&CN để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể.

Sở KH&CN phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về lĩnh vực KH&CN, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về KH&CN cho đoàn viên, hội viên. Kết quả cụ thể trong 2 năm qua, các đơn vị đã tổ chức được 20 buổi tọa đàm, hội nghị chuyên đề; 15 lớp tập huấn như “Phổ biến mô hình canh tác hữu cơ khắc phục thoái hóa đất nâng cao chất lượng sản phẩm”; “Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong sản xuất chế biến sản phẩm để bảo vệ môi trường cho phụ nữ và thành viên tổ hợp tác”; chuyên đề “Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh cho phụ nữ”; diễn đàn “Chuyển đổi số - Động lực từ thanh niên khởi nghiệp”...

Sở KH&CN cùng với Liên hiệp Hội và đơn vị tích cực tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết nối chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Kết quả nổi bật là việc xây dựng mô hình thúc đẩy liên kết, hợp tác trong nghiên cứu - phát triển (R&D) giữa các viện, trường và doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Điển hình như Sở KH&CN đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Kết nối đổi mới, chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Cần Thơ với doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội quán tỉnh Đồng Tháp”. Kết quả năm 2021, đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới, chuyển giao công nghệ (Công ty TNHH Nông nghiệp khoa học thủy sản Công nghệ OBC; Cơ sở nước mắm cá linh Dì Mười,...).

Đặc biệt, Sở KH&CN phối hợp UBMTTQVN tỉnh và các đơn vị, đề xuất UBND tỉnh tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Kết quả, tỉnh có 1 công trình, giải pháp tiêu biểu được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021 đó là “Ứng dụng kỹ thuật senbatsu tạo giống nấm hầu thủ (hericium erinaceus) chịu nhiệt và nuôi trồng thành công giống nấm này trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Đối với hoạt động tôn vinh trí thức, Liên hiệp Hội phối hợp Sở KH&CN tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức tôn vinh trí thức, vinh danh tân Tiến sĩ từ năm 2019 - 2021, với số lượng 35 Tiến sĩ.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phản biện cơ chế, chính sách, trước khi tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh/ UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về KH&CN, Sở KH&CN đã tổ chức lấy ý kiến Ủy ban MTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên liên quan trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực KH&CN, kế hoạch phát triển hoạt động KH&CN. Kết quả 2 năm qua, đã tổ chức lấy ý kiến 3 văn bản quy phạm pháp luật, 3 kế hoạch về phát triển hoạt động KH&CN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Sở KH&CN với Liên hiệp Hội còn có mặt hạn chế, khắc phục: một số nội dung trong kế hoạch còn chưa triển khai đầy đủ như công tác phát triển nhân lực KH&CN; việc xác định nội dung triển khai hàng năm còn chậm; công tác phản biện cơ chế, chính sách của các tổ chức thành viên có mặt còn hạn chế,... Để thực hiện tốt hơn nữa về công tác phối hợp triển khai hoạt động KH&CN, Sở KH&CN đề xuất: hàng năm, Sở KH&CN và Liên hiệp Hội, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, đánh giá thực trạng tiếp cận và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên, hội viên đối với hoạt động KH&CN để làm cơ sở cho việc đề xuất các mô hình phù hợp cho những năm tiếp theo.

Hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thường xuyên tổ chức các hoạt động của chương trình “Thanh niên, hội viên tham gia học tập nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống thực tiễn”. Phối hợp tìm kiếm, thẩm định hiệu quả, khả thi của mô hình, những sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cá nhân đoàn viên, hội viên và người dân để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc hỗ trợ hoàn thiện, nhân rộng. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò phản biện về cơ chế, chính sách để đưa cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn một cách có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn