Lưu diễn văn nghệ cổ động tuyên truyền về môi trường

Cập nhật ngày: 26/06/2020 05:56:01

Từ ngày 22/6 - 5/7, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tháp Mười tổ chức lưu diễn Chương trình văn nghệ cổ động tuyên truyền về môi trường tại các xã, thị trấn.

Với chủ đề “Bảo vệ môi trường”, thông qua các bài hát, tiểu phẩm, chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải gia đình đúng quy định, không vứt rác xuống sông, kênh mương, lòng đường, vỉa hè, trồng hoa và cây xanh tạo vẻ mỹ quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Ngoài lưu diễn Chương trình văn nghệ cổ động, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện còn tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động trên các tuyến đường ở các xã, thị trấn nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Hoàng Kha

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn