Cảnh giác một số hiện tượng lừa đảo, gian lận trong thương mại quốc tế

Cập nhật ngày: 22/07/2022 10:43:37

ĐTO - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNNĐT) vừa yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng thương mại (CN NHTM) trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung về một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Giám đốc các CN NHTM tăng cường cập nhật thông tin, phổ biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về thủ đoạn, dấu hiệu lừa đảo của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong mua bán hàng hóa, dịch vụ (đặc biệt là các giao dịch diễn ra trên môi trường mạng); các vụ việc gian lận và tranh chấp trong thương mại quốc tế thời gian gần đây nhằm kịp thời cảnh báo cho khách hàng, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn bằng các phương thức thanh toán có rủi ro cao. Các CN NHTM quán triệt bộ phận phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp thường xuyên cập nhật kiến thức pháp lý, nắm bắt các quy tắc cơ bản, thông lệ về thương mại quốc tế; nâng cao năng lực trong kiểm tra hồ sơ chứng từ để tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán phổ biến và an toàn nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc lừa đảo, gian lận thương mại. Đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo, tranh chấp trong thương mại quốc tế khi có phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, kịp thời báo cáo vụ việc về NHNNĐT để báo cáo UBND tỉnh và phối hợp các sở, ngành liên quan hỗ trợ giải quyết.

TN

Gửi bình luận của bạn