Giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 19/06/2022 05:48:10

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 11 ngày 7/6/2022 quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mức thu lệ phí được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10 ngày 15/1/2022 của Chính phủ (mức thu là 0,5%). Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 1m2 nhà (đồng/m2 ) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.

Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Giá 1m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 1m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà được áp dụng theo Bảng giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Về tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ, đối với nhà có thời gian sử dụng dưới 5 năm, nếu kê khai lệ phí trước bạ lần đầu thì áp dụng tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà là 100%; nếu kê khai lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, chất lượng còn lại của nhà cấp IV là 83%, nhà cấp III là 90%, nhà cấp II là 95%, nhà cấp I là 97%.

Đối với nhà có thời gian sử dụng từ 5 năm trở lên, áp dụng tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo hướng dẫn. Cụ thể, thời gian sử dụng từ 5 năm đến dưới 10 năm, chất lượng còn lại của nhà cấp IV là 50%, nhà cấp III là 70%, nhà cấp II là 85%, nhà cấp I là 91%. Thời gian sử dụng từ 10 năm đến dưới 15 năm, chất lượng còn lại của nhà cấp IV là 17%, nhà cấp III là 50%, nhà cấp II là 75%, nhà cấp I là 84%...

Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì căn cứ theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022; thay thế Quyết định số 16 ngày 4/5/2017 của UBND tỉnh về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

T.T

Gửi bình luận của bạn