Giải quyết khiếu nại cần có lý có tình

Cập nhật ngày: 07/09/2012 14:02:56

Ngày 6-9-2012 Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tại điểm cầu Đồng Tháp, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Thực hiện kế hoạch 1130/KH-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã cử 19 tổ công tác triển khai rà soát tại 36 tỉnh, thành phố và các bộ, chủ yếu tập trung vào 528 vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Riêng ở Đồng Tháp, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đang kiểm tra, rà soát 20 vụ việc. Đoàn công tác của tỉnh thành lập đã kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết được 265/302 vụ khiếu nại (đạt trên 87%).

Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch, đã rà soát được 389 vụ việc (đạt 73%) và thống nhất phương án giải quyết với địa phương 280 vụ, đạt 72% số vụ đã rà soát và đạt 53% số vụ tồn đọng. Kết quả bước đầu thực hiện kế hoạch đã làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo sự thống nhất trong giải quyết khiếu nại tồn đọng, làm giảm các vụ khiếu kiện đông người, bức xúc, phức tạp…


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Đại biểu các địa phương đã nêu các thuận lợi, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm sửa đổi các quy định của Luật Đất đai phù hợp yêu cầu thực tiễn; tăng cường hơn nữa việc phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành chức năng với chính quyền địa phương trong việc giải quyết KNTC; có chính sách quan tâm hơn đến đội ngũ làm công tác giải quyết KNTC…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thanh Tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các địa phương, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có giải pháp thực hiện. Về nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm, Tổng Thanh Tra Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các tổ công tác, tiến hành rà soát xong 528 vụ việc KNTC tồn đọng. Sau khi rà soát, tập trung giải quyết có lý có tình, đến trước ngày 31-12-2012 thống nhất việc giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại trên. Đối với các vụ việc đã giải quyết trước đây mà có sai sót thì cần mạnh dạn sửa đổi. Các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ, bộ ngành thống nhất việc giải quyết phải có văn bản. Sau khi giải quyết xong, đăng công khai việc giải quyết trên cổng thông tin điện tử.

Thanh TrúcGửi bình luận của bạn