Mức thu phí sử dụng lòng đường và hè phố

Cập nhật ngày: 13/09/2021 15:21:29

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Mức thu phí sử dụng lòng đường là 2.000 đồng/m2/ngày, phí sử dụng hè phố là 1.500 đồng/m2/ngày đối với phường nội ô thành phố. Còn đối với thị trấn, mức thu phí sử dụng lòng đường là 1.500 đồng/m2/ngày, phí sử dụng hè phố là 1.000 đồng/m2/ngày. Không thu phí đối với tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố để tổ chức trông giữ xe theo hình thức đấu giá.

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông do UBND thị trấn quản lý, tiền phí thu được nộp ngân sách nhà nước 100% và điều tiết cho ngân sách thị trấn. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông phát sinh trên địa bàn nào thì UBND thị trấn nơi đó quản lý, có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị được giao thu phí thuộc phạm vi mình quản lý tổ chức thu phí và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Riêng đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông do các phường thuộc thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự quản lý là phí thuộc ngân sách nhà nước, tiền phí thu được trích 90% để lại cho Đội Quản lý trật tự đô thị hoặc Ban Quản lý công trình đô thị (đơn vị thu phí) thuộc thành phố đó, 10% nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết cho ngân sách thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự...

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2021.

T.T

Gửi bình luận của bạn