Quy định mới về đối tượng, mức thu lệ phí hộ tịch

Cập nhật ngày: 05/09/2021 12:59:07

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 51 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2021.


Áp dụng mức thu lệ phí hộ tịch mới ở cấp xã thấp nhất 5.000 đồng, cao nhất 20.000 đồng (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Theo đó, đối tượng nộp lệ phí là những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan thu lệ phí là UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn, mức thu 5.000 đồng/trường hợp áp dụng cho việc khai sinh; khai tử; đăng ký hộ tịch khác; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác. Mức thu 10.000 đồng/trường hợp áp dụng đối với việc nhận cha, mẹ, con; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Mức thu cao nhất là 20.000 đồng/trường hợp để đăng ký lại kết hôn.

Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND huyện, thành phố, mức thu thấp nhất 5.000 đồng/trường hợp đối với cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mức thu 25.000 đồng/trường hợp áp dụng đối với thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc. Mức thu 50.000 đồng/trường hợp áp dụng đối với giám hộ, chấm dứt giám hộ; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; đăng ký hộ tịch khác. Mức thu cao nhất là 1.000.000 đồng/trường hợp đối với kết hôn, nhận cha mẹ, con.

Những đối tượng được miễn thu lệ phí bao gồm đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Campuchia thường trú thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia; đăng ký hộ tịch cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khi có sai sót về thông tin do lỗi của cơ quan quản lý.

T.T

Gửi bình luận của bạn