Tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật

Cập nhật ngày: 30/11/2021 15:19:08

ĐTO - Trong 2 ngày 30/11 và 1/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tập huấn chuyên sâu về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Văn Phong cùng các đại biểu tham dự hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu được các báo cáo viên của Bộ Tư pháp tập huấn các chuyên đề như: Giới thiệu điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Đánh giá tác động của chính sách; Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Những vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Những vấn đề chung về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Quy trình, kỹ năng kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Những vấn đề chung về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được các báo cáo viên giải đáp những vấn đề vướng mắc. Hội nghị này nhằm tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật cho một số cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn