Tập huấn trực tuyến toàn quốc Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Cập nhật ngày: 08/10/2020 14:57:01

ĐTO - Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.


Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tham dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp có đại diện lãnh đạo UBND, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, các sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện; Đoàn trưởng, Chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 959; Trung Đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn 320 và Trưởng các ban, trợ lý phụ trách công tác dân quân tự vệ và dự bị động viên của các cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Các đại biểu được triển khai Luật Dân quân tự vệ và 2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật qua 3 chuyên đề, bao gồm nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.

Luật Lực lượng dự bị động viên và 5 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này được triển khai qua 5 chuyên đề. Cụ thể là các chuyên đề với nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện Dự bị động viên cấp tỉnh.

Hội nghị trực tuyến này nhằm trang bị cho các đại biểu những nội dung cơ bản của 2 Luật trên và các văn bản quy định chi tiết thi hành để cán bộ lãnh đạo, báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

T.T

Gửi bình luận của bạn