Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới

Cập nhật ngày: 06/10/2020 11:28:59

Ngày 6/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 điểm cầu cấp huyện trong tỉnh để triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách pháp chế của các sở, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư. Tại điểm cầu cấp huyện có đại diện Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện, cấp xã; các phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai những điểm mới quan trọng của các luật như: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm 4 chương, 42 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Luật này quy định 9 nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trong đó, 3 nguyên tắc cơ bản nhất là: tự nguyện, bảo mật thông tin, linh hoạt trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính bằng hình thức hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Ngoài ra, 2 nghị định mới của Chính phủ được triển khai tại hội nghị. Đó là Nghị định số 82 ngày 15/7/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 90 ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 90 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 gồm 4 chương, 26 điều. Các điểm mới của nghị định này là thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này cũng bãi bỏ tiêu chí liên quan đến sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học, đề tài, đề án khi đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thay vì trước đây bắt buộc phải có...

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn