Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở cơ quan Nhà nước cấp xã

Cập nhật ngày: 11/06/2012 07:39:29

Thủ tướng Chính Phủ vừa ký Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31-5-2012 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của cán bộ, công chức cấp xã tăng khoảng 2 - 3m2/người. Cụ thể, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND là 15m2/người (theo quy định trước đây là 10 -12m2/người); Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ là 12m2/người (tăng 2m2); Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và công chức làm văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và Môi trường, tư pháp - hộ tịch... là 10m2/người; những người không chuyên trách là 5m2. Trường hợp 1 cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh có quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng diện tích làm việc cao nhất.

Trường hợp Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Công an xã đã được bố trí trụ sở làm việc riêng, độc lập với trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước cấp xã thì không được tính tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh này vào tổng diện tích nhà làm việc của trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã. Nếu Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Công an xã chưa có trụ sở làm việc riêng, phải bố trí làm việc chung tại trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước cấp xã thì diện tích làm việc của các chức danh này được tính vào tổng diện tích nhà làm việc của trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã. Tiêu chuẩn diện tích làm việc tối đa cho mỗi chức danh là 12 m2/người.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chuẩn, định mức nêu trên và tình hình trụ sở làm việc thực tế của cơ quan cấp xã, khả năng ngân sách địa phương để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước cấp xã hiện có cho phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và tình hình thực tế ở địa phương, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản Nhà nước. Đồng thời, lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước cấp xã theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-7-2012.

T. Dương

Gửi bình luận của bạn