Tổng kết hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong việc tiếp công dân

Cập nhật ngày: 15/12/2022 17:52:21

ĐTO - Chiều ngày 15/12, bà Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong việc tiếp công dân.


Đại diện các đơn vị phối hợp tham gia hội nghị tổng kết

Qua 1 năm triển khai thực hiện, hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong việc tiếp công dân được Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh tích cực tham gia và phân công người trực tư vấn tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Các Tư vấn viên pháp luật và Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý nhiệt tình tư vấn, giải đáp các vấn đề vướng mắc pháp luật cho người dân. Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ động hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước để được hỗ trợ khi có vấn đề vướng mắc về pháp lý.

Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh đã chủ động phân công người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp tham gia hoạt động tư vấn. Hội Luật gia tỉnh đã cử 83 lượt trực tư vấn, Đoàn Luật sư tỉnh cử 62 lượt trực tư vấn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tiếp nhận thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 87 vụ việc cho người dân (trong đó, 1 vụ hình sự, 76 vụ dân sự, 10 vụ hành chính).

Nhiều trường hợp người dân sau khi được tư vấn, giải thích các quy định pháp luật đã tự giác chấp hành việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt khiếu nại. Đồng thời, việc giải thích, tuyên truyền pháp luật cho người dân hiểu đã giảm bớt đơn thư khiếu nại, kiến nghị không có căn cứ, không đúng quy định, góp phần giảm các vụ khiếu nại, ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động này còn các hạn chế như: một số người dân không mang đầy đủ giấy tờ liên quan, do đó người tư vấn chưa nắm rõ vụ việc nên nội dung tư vấn, giải đáp thắc mắc còn chung chung. Một số trường hợp người tư vấn gặp khó khăn khi phải tiếp nhiều người cùng lúc...

Để hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong việc tiếp công dân ngày càng tốt hơn, thời gian tới, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong việc tiếp công dân bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân biết và tìm đến khi có nhu cầu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giữa các đơn vị trong việc tiếp công dân. Đồng thời, xây dựng nhóm Zalo công việc giữa các cơ quan phối hợp để kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Quy chế, thông tin số vụ việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hằng tháng, hằng quý.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn