Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ kiểm tra, công an

Cập nhật ngày: 24/06/2022 05:50:21

ĐTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 50 học viên là cán bộ kiểm tra, công an, giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của 3 huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Hồng Ngự và 2 thành phố: Hồng Ngự, Cao Lãnh.


Bác Sĩ CK2 Võ Công Đoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các học viên

Lớp tập huấn trang bị cho các học viên những quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kết quả thực thi; các văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc; hướng dẫn xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá,...

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường thực hiện các quy định trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về tác hại của thuốc lá, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

THANH HÙNG

Gửi bình luận của bạn