• Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở
  • 28/06/2013
  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho trên 200 người là Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sơ, đảng ủy bộ phận.
Xem tin đã đăng theo ngày: