Số: 135/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 22/10/2021 14:42:55

 

* Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT 36,04m2); Văn phòng phẩm (DT 23,8m2) tại Trường Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2023). Giá khởi điểm: 320.000.000 đồng.

* Điều kiện:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 78/PA-THPM ngày 14/6/2021 của Trường Tiểu học Phú Mỹ và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại Trường TH Phú Mỹ: Từ ngày 22/10/2021 đến 15 giờ ngày 05/11/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 05/11, 08/11 và đến 15 giờ ngày 09/11/2021 tại Trường Tiểu học Phú Mỹ; Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.       

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 10/11/2021 tại Trường Tiểu học Phú Mỹ.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường Tiểu học Phú Mỹ. Điện thoại 02773861405 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn