Số: 128/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/10/2021 10:58:32

* Đấu giá QSDĐ (ONT), Tờ bản đồ 82, đối với dự án Khu hành chính xã Tân Bình (chợ mới xã Tân Bình) huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, cụ thể:

Thửa 4. Diện tích: 144,4m2/thửa; Giá khởi điểm: 361.000.000 đồng

Thửa 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23. Diện tích: 90m2/thửa;

Giá khởi điểm: 225.000.000 đồng/thửa

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/10/2021 đến 15 giờ ngày 26/10/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 28/10/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 29/10/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn