Số: 132/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 13/10/2021 09:57:09

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng: Quyền sử dụng đất LUC đứng tên hộ ông Võ Văn Thiền, tọa lạc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Gồm:

* TBĐ số 3:

- Thửa 238, diện tích 2.022m2. Giá khởi điểm: 84.924.000đ.

- Thửa 242, diện tích 2.538m2. Giá khởi điểm: 106.596.000đ.

- Thửa 86, diện tích 5.371m2. Giá khởi điểm: 225.582.000đ.

- Thửa 77, diện tích 6.688,3m2. Giá khởi điểm: 280.908.600đ.

* TBĐ số 4:

- Thửa 404, diện tích 4.983,7m2. Giá khởi điểm: 209.315.400đ.

- Thửa 691/367, diện tích 872,1m2. Giá khởi điểm: 36.628.200đ.

- Thửa 357, diện tích 1.968,9m2. Giá khởi điểm: 82.693.800đ.

- Thửa 377, diện tích 2.425,1m2. Giá khởi điểm: 101.854.200đ.

- Thửa 334, diện tích 2.804m2. Giá khởi điểm: 117.768.000đ.

- Thửa 300, diện tích 2.677m2. Giá khởi điểm: 112.434.000đ.

- Thửa 280, diện tích 4.762m2. Giá khởi điểm: 200.004.000đ.

- Thửa 260, diện tích 3.341m2. Giá khởi điểm: 140.322.000đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:                   

2.1/ Quyền sử dụng đất diện tích 1.761m2(ONT) + Quyền sở hữu Nhà ở cấp 4, 01 trệt, diện tích sàn 112,5m2 + Cây trồng trên đất đứng tên ông Lê Hữu Hoài. Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 807.300.128đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Phan Huy Hoàng, diện tích 241,2m2(CLN) + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở + Hàng rào). Tọa lạc ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 543.752.500đ.

2.3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Phú Hùng, diện tích 3.093,8m2(CLN), thửa 924, TBĐ số 9 + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Tân Phước, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 403.344.600đ.

2.4/ Quyền sử dụng đất LUC, tờ bản đồ số 9, đứng tên ông Nguyễn Văn Cường, tọa lạc xã Tân Phước, huyện Lai Vung: Thửa số 1064, diện tích 7.302,4m2 + Thửa số 1071, diện tích 745,4m2 và Cây trồng trên đất. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).   Giá khởi điểm: 1.567.448.000đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc: Quyền sử dụng đất diện tích 608,3m2(ODT) + 36,9m2(CLN), thửa 533, TBĐ 40 + Quyền sở hữu Quán cà phê Cát Mộc, cấp 3, diện tích xây dựng 95,6m2, diện tích sàn 191,2m2 + Quyền sở hữu Khách sạn, cấp 3, diện tích xây dựng 272,5m2, diện tích sàn 1.917,4m2, đứng tên ông Nguyễn Thanh Sơn. Tọa lạc phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 20.197.166.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/10/2021 đến 15 giờ ngày 28/10/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 28, 29/10 và đến 15 giờ ngày 01/11/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 02/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. (Riêng vụ Nguyễn Thanh Sơn đấu giá lúc 08 giờ ngày 04/11/2021).

 - Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08 Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn