Số: 131/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/10/2021 10:57:03

Theo Công văn số 330/TCKH ngày 04/10/2021 của Phòng Tài chính– Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, về việc tiếp tục các hoạt động liên quan đến việc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất tại số 42, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất:

* Khu thương mại - Dịch vụ (khách sạn): Diện tích 1.140,70m2, vị trí số 42, đường Nguyễn Huệ , Phường 2, thành phố Cao Lãnh; thời gian thuê 50 năm.

Giá khởi điểm: 42.974.084.220đồng.

2. Tài sản gắn liền với đất:

* Khối nhà có diện tích xây dựng 898,84m2 (02 tầng, xây dưng trước năm 1975).

Giá khởi điểm: 945.778.000 đồng.

3. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất; có đủ năng lực và kinh nghiệm kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện theo dự án đầu tư theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai; đãm bảo đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định phê duyệt Phương án số 263/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND thành phố Cao Lãnh; Có đơn đề nghị tham gia đấu giá, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí và diện tích quy hoạch dự án đầu tư khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá trả tiền thuê đất và mua tài sản gắn lền với đất cho một lần, sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 13/10/2021 đến 15 giờ ngày 03/11/2021.

- Xem tài sản: Ngày 01, 02/11/2021, liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh.

- Tiền bán hồ sơ: 1.500.000đ/ hồ sơ (Thuê đất 1.000.000đ; Tài sản trên đất 500.000đ)

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 04, 05 08 /11/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm vào các ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 11/11/2021 tại tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277 3851458 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn