Số: 151/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Thông báo "bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 12/11/2021 09:03:41

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích. Tổng DT 937.457m2 (89 thửa), tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng giá khởi điểm: 836.211.000 đồng.

* Hình thức thuê:

Thời gian thuê: Thời gian thuê 06 (sáu) tháng.

Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 12/11/2021 đến 15 giờ ngày 03/12/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 03, 06 và đến 15 giờ ngày 07/12/2021.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 08/12/2021 tại UBND xã Thường Phước 1.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã Thường Phước 1.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; UBND xã Thường Phước 1. ĐT: 0277 3595 070 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn