Số: 138/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/10/2021 09:12:32

* Quyền khai thác dịch vụ Giải khát (DT: 1.570m2) tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 30/11/2024). Giá khởi điểm: 540.000.000 đồng.

* Điều kiện sau khi đấu giá: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 03/PA-BTT ngày 19/10/2021 của Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, hoàn trả lại tài sản trên đất với số tiền 553.844.000 đồng cho người khai thác trước và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/10/2021 đến 15 giờ ngày 12/11/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 108.000.000đ các ngày 12/11, 15/11 và đến 15 giờ ngày 16/11/2021 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 17/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thọai: 02773 854 517; Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại 02773 874 983 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn