Số: 144/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 09/11/2021 17:37:18

* Quyền khai thác Dịch vụ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm và 05 năm kể từ ngày ký Hợp đồng).

1. Căn tin. Góc đường Duy Tân, Tôn Đức Thắng (DT: 780,1m2).

Giá khởi điểm: 360.000.000đ/5 năm

2. Căn tin. Góc đường Tôn Đức Thắng, Trương Hán Siêu (DT: 761,7m2).

Giá khởi điểm: 360.000.000đ/5 năm.

3. Căn tin. Góc đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi (DT: 2415,8m2).

Giá khởi điểm: 1.080.000.000đ/5 năm.

4. Căn tin. Đường Trần Quang Diệu (Hồ bơi DT: 807,3m2):

Giá khởi điểm: 240.000.000đ/5 năm.

5. Căn tin. Đường Trần Quang Diệu, Trường NKTDTT (DT: 771,8m2.

Giá khởi điểm: 240.000.000đ/5 năm.

6. Căn tin. Đường Trương Hán Siêu, sân Nhà tập võ (DT: 772,4m2)

Giá khởi điểm: 240.000.000đ/5 năm.

7. Căn tin. Sàn Hồ bơi (DT: 70m2). Giá khởi điểm: 30.000.000đ/5 năm.

8. Cho thuê Kios (21 kios ngang 5m; dài 13m).

Giá khởi điểm: 28.500.000đ/kios/5 năm.

9. Cho thuê Kios (05 kios ngang 5m; dài 9,5m).

Giá khởi điểm: 25.000.000đ/kios/5 năm.

10. Sân Quần vợt (DT: 1.759,2m2). Giá khởi điểm: 480.000.000đ/5 năm.

11. Bãi giữ xe đường Duy Tân, Nhà thi đấu cổng số 1. (DT: 150m2).

Giá khởi điểm: 72.000.000đ/3 năm.

12. Bãi giữ xe đường Duy Tân, Hồ bơi cổng vào bên trái (DT: 150m2).

Giá khởi điểm: 72.000.000đ/3 năm.

13. Cho thuê Mặt bằng khuôn viên đường Duy Tân và Thủ Khoa Huân giữ dù dụng cụ Chợ đêm (DT:1.193,5m2) Giá khởi điểm: 480.000.000đ/5 năm.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số 541/PA-TTHLTĐTDTT ngày 12/7/2021 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp, người trúng đấu giá không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/11/2021 đến 15 giờ ngày 23/11/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 6500.201.000.720 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp tại Agribank- CN Đồng Tháp vào các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/11/2021; - Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 26/11/2021 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thọai: 02773 854 517; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại 02773 857 339 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn