Số: 52/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/04/2021 08:07:17

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 tháng kể từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 30/6/2021), cụ thể:

- Căn tin (DT: 866,9m2); Giá khởi điểm: 142.500.000đ

- Nhà giữ xe thân nhân (DT: 2.035m2); Giá khởi điểm: 170.000.000đ

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án số: 477/PA-BVĐK ngày 09/3/2021 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/4/2021 đến 15 giờ ngày 22/4/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 22/4; 23/4 và đến 15 giờ ngày 26/4/2021 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 27/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Điện thoại: 02773851130; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn