Số: 109/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 06/07/2021 15:23:13

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/7/2024), gồm: Căn tin-tạp hóa: Giá khởi điểm: 143.496.000đ; Quầy thuốc: Giá khởi điểm: 178.596.000đ; Bãi giữ xe thân nhân: Giá khởi điểm:  383.436.000đ; D.vụ cung cấp thức ăn: Giá khởi điểm: 239.976.000đ.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 916a/PA-TTYT ngày 18/6/2021 của Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DV ĐG tài sản; xem tài sản tại Trung Tâm Y tế huyện Cao Lãnh: Từ ngày 05/7/2021 đến 15 giờ ngày 19/7/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 19/7, 20/7 và đến 15 giờ ngày 21/7/2021 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp;  Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 22/7/2021 tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh. Điện thoại: 02773820617 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và  www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn