Số: 08/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 07/01/2022 10:22:48

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Ẩm thực Thành phố Hồng Ngự. Thời gian khai thác 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026.

Giá khởi điểm: 3.750.000.000 đồng

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 100% số tiền trúng đấu giá năm thứ nhất; Số tiền còn lại (04 năm) nộp từng năm, chậm nhất ngày 15/01 hàng năm.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/01/2022 đến 15 giờ ngày 21/01/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 21, 24 và đến 15 giờ ngày 25/01/2022, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 26/01/2022, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn