Số: 235/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 15/11/2023 08:59:00

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình.

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, phà, chợ năm 2024 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Chợ CDC trung tâm xã Bình Thành (Ấp Bình Chánh, xã Bình Thành).

Giá khởi điểm: 1.050.000.000 đồng.

2. Chợ thị trấn Thanh Bình (Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình).

Giá khởi điểm: 1.250.000.000 đồng.

3. Chợ Tân Thạnh (Ấp Trung, xã Tân Thạnh)

Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng.

4. Đò chợ Thủ (Bờ huyện Thanh Bình, tại xã Tân Thạnh; bờ huyện Chợ Mới, tại xã Long Điền A

Giá khởi điểm: 9.000.000.000 đồng.

5. Đò Mương Bà Cả Khánh (Bờ huyện Thanh Bình, tại xã Tân Huề; bờ huyện Phú Tân, tại ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ).

Giá khởi điểm: 1.100.000.000 đồng.

6. Bến khách ngang sông Tân Bình-An Phong (1 bờ tại xã Tân Bình và 1 bờ xã An Phong).

Giá khởi điểm: 3.100.000.000 đồng.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/11/2023 đến 15 giờ ngày 27/11/2023.

- Tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/11, 28/11 đến 15 giờ ngày 29/11/2023 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình.

+ Giá khởi điểm dưới 3.000.000.000 đồng, số tiền đặt trước 200.000.000 đồng.

+ Giá khởi điểm trên 3.000.000.000 đồng, số tiền đặt trước 1.000.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 30/11/2023 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 02773854517; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình. ĐT: 0277 3833117 (Trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn