Số: 64/-ĐG, Đồng Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 31/05/2024 10:38:55

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản Đấu giá:

1. Quyền khai thác các dịch vụ của Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2 (Thời gian khai thác kể từ ngày 01/8/2024 đến 01/7/2025- 1 năm học):

- Căn tin. Giá khởi điểm: 140.000.000đ/năm học.

- Nhà xe. Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm học.

- Quầy VP phẩm - Photocopy. Giá khởi điểm: 16.500.000đ/năm học.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số: 48/PA-THPTTB2 ngày 07/5/2024 của Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2 về quyền khai thác Dịch vụ Căn tin, nhà xe và bán văn phòng phẩm - photocopy Trường THPT Thanh Bình 2 từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025.

2. Quyền khai thác căn tin Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn 2024 - 2027 (Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp đủ 100% số tiền trúng đấu và thối tiền khung nhà căn tin cho chủ cũ là 60.000.000đ thì mới được khai thác căn tin).

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số 102/PA-THCS NVT ngày 20/4/2024 của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi về khai thác Căn tin trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn 2024 - 2027.

Giá khởi điểm: 87.846.000đ/năm.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Mục 1 tại Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2, Mục 2 tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 31/5/2024 đến 15 giờ ngày 17/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp Mục 1: 10%, Mục 2: 20% theo giá khởi điểm Mục 1 tại Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2, Mục 2 tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi từ ngày 17/6/2024 đến 15 giờ ngày 19/6/2024.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Mục 1: 08 giờ ngày 20/6/2024 tại Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2; Mục 2: 10 giờ ngày 20/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu 01 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Trường THPT Thanh Bình, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (trong giờ làm việc). ĐT: 02773854517 - 02773833149 - 02773528043.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn