Cuối năm 2012 trình Chính phủ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Cập nhật ngày: 04/06/2012 10:41:23

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ dự thảo Luật Đất đai (LĐĐ) sửa đổi vào cuối năm 2012.

Dự kiến dự thảo LĐĐ sửa đổi sẽ gồm 16 chương với 220 điều nhằm khắc phục những hạn chế của LĐĐ năm 2003 như nhiều nội dung còn trùng lặp, chưa rõ ràng, cụ thể dẫn tới khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như người sử dụng đất trong việc vận dụng, tra cứu các quy định của luật.

Trong buổi làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi LĐĐ mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã yêu cầu các bộ phận liên quan tập trung tổng kết việc thi hành LĐĐ hiện hành; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

HNMO

Gửi bình luận của bạn