Huyện Lấp Vò

Đổi mới nội dung tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật ngày: 19/03/2020 14:59:59

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào), Ban Chỉ đạo phong trào huyện Lấp Vò luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép việc thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”,... đi vào chiều sâu, góp phần cải thiện bộ mặt các xã vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hoàn thành tốt các tiêu chí về xây dựng NTM.


Người dân xã Bình Thạnh Trung góp công xây dựng cầu, đường nông thôn trên địa bàn xã

Hàng năm, để nâng cao chất lượng phong trào, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào huyện chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, Ban vận động khóm, ấp không ngừng cải tiến nội dung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của phong trào. Đồng thời tuyên truyền lồng ghép thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã phối hợp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động; các mục tiêu của phong trào như: xây dựng đời sống văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững do địa phương phát động.

Qua công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức người dân, nhiều gia đình đã chủ động phát triển kinh tế, nỗ lực thoát nghèo, quan tâm giáo dục, xây dựng gia đình hạnh phúc,... Từ đó, góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu về gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa NTM, khóm, thị trấn văn minh đô thị. Một trong những kết quả nổi bật nhất của phong trào là đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Cụ thể trong năm 2019, qua thực hiện phong trào, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật,...; giới thiệu cho hộ nghèo vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cũng vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà, gạo hỗ trợ, cất nhà tình thương cho hộ nghèo,... trị giá trên 13 tỷ đồng. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,67% (đầu năm 2019 toàn huyện có 1.716 hộ nghèo, cuối năm còn 1.268 hộ nghèo), thu nhập bình quân đầu người tăng lên, hơn 46 triệu đồng/người/năm. Ngoài hiệu quả nâng cao đời sống người dân, phong trào còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện trong nhân dân. Người dân đã ý thức hơn, tự làm hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Đặc biệt, tích cực góp sức cùng chính quyền địa phương làm các công trình cầu, đường, đèn chiếu sáng nông thôn, phục vụ tốt việc đi lại và tạo cảnh quan tươi đẹp vùng nông thôn. Năm 2019, huyện đã tổ chức xây dựng 18 cây cầu nông thôn, 4 công trình đường nông thôn chiều dài 7,5km, với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng, trong đó nhân dân trong huyện đã đóng góp tiền và ngày công lao động trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lấp Vò đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể người dân trong huyện. Qua phong trào, góp phần giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn huyện có 6/12 xã đạt chuẩn NTM; có 40.479/44.752 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 90,45%; 66/66 khóm, ấp đạt chuẩn ấp văn hóa NTM, khóm văn minh đô thị, đạt 100%; 13/13 xã, thị trấn đạt xã văn hóa NTM, thị trấn văn minh đô thị, đạt 100%. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào huyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào từ huyện đến xã, thị trấn; công tác bình xét, công nhận các danh hiệu trong phong trào chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng và thành tích. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và nội dung của phong trào đến với nhân dân;...

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn