Thống nhất chủ trương xây dựng Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và các công trình liên quan

Cập nhật ngày: 27/03/2023 09:43:47

ĐTO - Trên cơ sở xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về việc tiếp nhận nhà tài trợ công trình tu bổ đền thờ, khu mộ và Tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Khu di tích Gò Tháp (huyện Tháp Mười); UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho xây dựng công trình Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và các công trình liên quan (đền thờ, cổng, hàng rào, khu mộ, tả vu, hữu vu, Tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, chỉnh trang xây dựng hoa viên, nhà làm việc Ban hồi hương, nhà vệ sinh) bằng nguồn vốn xã hội hóa do mạnh thường quân tài trợ; các hạng mục công trình được thi công xây dựng sau khi hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư được phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở VH,TT&DL khẩn trương thực hiện hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư để bàn giao cho nhà tài trợ triển khai xây dựng công trình; phấn đấu công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2023; đồng thời phối hợp nhà tài trợ thực hiện thủ tục hiến tặng và tiếp nhận tài sản (sau khi công trình hoàn thành), lập thủ tục quản lý công trình theo quy định quản lý tài sản công, tổ chức sử dụng công trình hiệu quả, phục vụ tốt việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Khu di tích Gò Tháp.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở VH,TT&DL, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công, giám sát chất lượng xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... đảm bảo đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục.

VÕ VĂN ĐỀ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn