Triển khai bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021

Cập nhật ngày: 07/10/2021 10:51:35

ĐTO - Trong tháng 10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) tỉnh; BCĐ Phong trào các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp tổ chức bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021 với phương án phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021

Theo đó, BCĐ Phong trào tỉnh đã ban hành Hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2021 để các địa phương căn cứ, triển khai thực hiện. Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh, BCĐ Phong trào tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức bình xét, đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa bằng văn bản. Đối với các cuộc họp trực tiếp để biểu quyết lấy ý kiến người dân thì thay thế bằng hình thức lấy ý kiến qua phiếu (đại diện Tổ Nhân dân tự quản đến từng hộ gia đình phát bảng tự chấm điểm và phiếu lấy ý kiến); các cuộc họp thông qua thành viên Ban Vận động ấp, Ban Công tác cấp xã, BCĐ Phong trào cấp huyện thay thế bằng lấy ý kiến qua văn bản, gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến. Quy trình thực hiện công tác bình xét và khen thưởng các danh hiệu phải đảm bảo các bước theo Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC và Công văn số 307/UBND-THVX của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, BCĐ Phong trào các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện từng nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, BCĐ Phong trào huyện, thành phố có thể quy định thêm một số nội dung điểm liệt nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu.

Căn cứ hướng dẫn của BCĐ Phong trào tỉnh, huyện Tháp Mười đã ban hành Hướng dẫn về đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào trên địa bàn huyện năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19. Đồng thời tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến để triển khai đến 13 xã, thị trấn. Ngoài ra, BCĐ Phong trào huyện còn phân công các thành viên giám sát, hỗ trợ xã, thị trấn triển khai công tác đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo yêu cầu đề ra. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười/Trưởng BCĐ Phong trào huyện cho biết: “Để công tác bình xét, công nhận các danh hiệu trong Phong trào sát với thực tế, BCĐ Phong trào huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần bám sát hướng dẫn của BCĐ Phong trào huyện làm căn cứ thực hiện. Đồng thời xây dựng kế hoạch đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021 trong điều kiện có dịch Covid-19, đảm bảo các yêu cầu đặt ra với phương châm “Chắc chắn, hiệu quả, thiết thực, không chạy theo thành tích”. Các thành viên BCĐ Phong trào huyện được phân công phụ trách xã, thị trấn tích cực hỗ trợ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp các xã, thị trấn hoàn thành việc đánh giá, công nhận các danh hiệu theo đúng tiến độ...”.

Còn tại huyện Hồng Ngự, BCĐ Phong trào huyện và các xã, thị trấn cũng đang khẩn trương triển khai bình xét, đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021 trên địa bàn. Theo đó, Phòng Văn hóa – Thông tin (Thường trực BCĐ Phong trào huyện) phối hợp các ngành thành viên BCĐ Phong trào huyện tổng hợp và cung cấp số liệu để các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ công tác đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa. Căn cứ văn bản hướng dẫn của huyện, các xã, thị trấn cũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc bình xét, đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa tại địa phương. Trong đó, chú trọng vận dụng nhiều giải pháp phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đúng quy trình thủ tục hành chính; đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích trong triển khai công nhận các danh hiệu văn hóa tại địa bàn...

Theo kế hoạch, việc đánh giá và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa nông thôn mới”; “Khóm văn minh đô thị”; “Xã văn hóa nông thôn mới”; “Phường văn minh đô thị”; “Thị trấn văn minh đô thị” của các địa phương phải hoàn thành trước ngày 31/10/2021 và báo cáo về BCĐ phong trào tỉnh trước ngày 5/11/2021. Đối với các danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, thời gian báo cáo kết quả cho BCĐ Phong trào tỉnh trước ngày 25/12/2021.

P.L

Gửi bình luận của bạn